Επιθεωρητής Πωλήσεων Καταστημάτων

Ο Έλεγχος και η παρακολούθηση των πωλήσεων καταστημάτων λιανικής, η Διασφάλιση εφαρμογής της εμπορική πολιτικής της εταιρίας καθώς και η

Διαχείριση προσωπικού και η παρακολούθηση της απόδοσης, αποτελούν βασικούς άξονες για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Για να δηλώσεις το ενδιαφέρον σου για την συγκεκριμένη θέση συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα.

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Όνομα*

Επώνυμο*

Τηλέφωνο*

Email

Διεύθυνση

Ημ. Γέννησης*

Οικογενειακή Κατάσταση*
ΑΓΑΜΟΣ/ΗΕΓΓΑΜΟΣ/Η

Προϋπηρεσία

Δίπλωμα Οδήγησης
ΝΑΙΟΧΙ

Κατηγορία Διπλώματος
ΑΒΓΔΕ

Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας
ΝΑΙΟΧΙ

Σχόλια

Βιογραφικό